NGƯỜI HỌC CHƯA HIỂU LÀ NGƯỜI DẠY CHƯA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

QUẢN LÝ HIỆU SUẤT TỔNG HỢP OEE TRONG IFACTORY

Các thành phần của Ifactory

Nhà máy thông minh (Smart Factory hoặc Ifactory) được nhắc đến khá nhiều trong nền cách mạng công nghiệp 4.0. Các thành phần của Ifactory gồm:

 • Phòng điều hành – ME
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của thiết bị - OEE
 • Hệ thống quán lý năng lượng - FEMS
 • Dây chuyền sản xuất tối ưu
 • Hệ thống kiểm soát và ra lệnh bằng AI
 • Hệ thống giám sát môi trường và chất thải

Dưới đây chúng ta sẽ đi sâu vào cách quản lý và đo lường hiệu suất tổng hợp OEE.

 1. Tính OEE như thế nào?

Trong đó:

 • Availability (A), tạm dịch là tỷ lệ khả dụng, đo lượng tổn thất thời gian vận hành (downtime)

Availability = (Thời gian chạy thực tế)/(Thời gian chạy kế hoạch) x 100%

 • Performance (P), tạm dịch là tỷ lệ hiệu suất, đo lượng tổn thất tốc độ vận hành

Performance = (Thời gian chu kỳ chuẩn x Tổng sản phẩm)/(Thời gian chạy thực tế) x 100%

 • Quality, tạm dịch là tỷ lệ chất lượng, đo lượng tổn thất chất lượng

Quality (Q) = (Tổng sản phẩm OK)/(Tổng sản phẩm) x 100%

 • Overall Equipment Effectiveness (OEE), tạm dịch là hiệu quả sử dụng thiết bị tổng thể, đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall)

OEE = A x P x Q

 1. Giải pháp OEE - Overall Equipment Efficiency 

 1. OEE Feature (A): Digital Twins

OEE Feature (A): Digital Twins là bản sao mô phỏng các điều kiện và trạng thái của máy, dây chuyền, nhà máy… theo thời gian thực. Giao diện theo dõi tình trạng (chạy/dừng/chờ/lỗi/nghỉ), giá trị OEE và được kết nối với hệ thống điều hành sản xuất(MES).

 1. OEE Benefit (B): Production Efficiency Comparison ( A & P & Q)

OEE Benefit (B): Production Efficiency Comparison ( A & P & Q) so sánh hiệu quả sản xuất giữa các điều kiện khác nhau bằng cách theo dõi các giá trị A / P / Q và tìm ra vấn đề để nâng cao sản xuất.

 1. OEE Feature(C): Total Equipment Efficiency Performance (TEEP)

OEE Feature(C) : Total Equipment Efficiency Performance (TEEP) đánh giá mức hữu dụng của thiết bị là góc nhìn chính xác về năng lực sản xuất của thiết bị từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn về các hoạt động như bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị … (TPM).

 1. OEE Feature (D): Chang-over Speed

OEE Feature (D) : Chang-over Speed theo dõi thời gian chuyển đổi sản xuất của hệ thông, máy … các theo dõi theo ngày,số lần, thời gian. Các số liệu này được thống kê lại để đánh giá tìm giải pháp giảm mất mát về thời gian và cái tiến quy trình.

 

 1. OEE Feature (E): Error Condition

OEE Feature (E) : Error Condition thiết lập mục lỗi liên quan đến hoạt động dựa trên ảnh hưởng phân chia theo từng ngành công nghiệp khác nhau. Các nhà quản lý có thể giám sát, kiểm tra và tần số của lỗi một cách dễ dàng.

 1. OEE Feature (F): Quality Defect

OEE Feature (F) : Quality Defect thiết lập mục lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm. Thống kế lỗi theo số lượng, thời gian xảy ra, vị trí xảy ra …. Các nhà quản lý có thể giám sát, kiểm tra và tần số của lỗi một cách dễ dàng.

 1. OEE total Dashboard

—————————————————————–

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA TPA - EDU

Địa chỉ trụ sở chính: 189 Phan Trọng Tuệ –Thanh Liệt- Thanh Trì – Hà Nội

Hotline: 1900.571.582 - Mr. Tấn 0979 869479/ 0968 108285

Website:  
tpa-edu.com.vn

 

Tin tức mới nhất