Lập trình PLC

VÙNG NHỚ TRONG PLC
VÙNG NHỚ TRONG PLC
Ký hiệu là X, được đánh theo hệ số bát phân ví dụ: X000, X007, X177,
Về hình dạng PLC Mitsubishi
Về hình dạng PLC Mitsubishi
Có hai kiểu cơ cấu thông dụng với các hệ thống PLC là kiểu hộp đơn và kiểu modul nối ghép. Kiểu hộp đơn thường được sử dụng cho các thiết bị điều khiển lập trình cỡ nhỏ và được cung cấp dưới dạng nguyên chiếc hoàn chỉnh.
CẤU TRÚC CỦA PLC
CẤU TRÚC CỦA PLC
PLC Là một bộ nhớ trong Ram,và có thể mở rộng qua bộ nhớ ngoài EPROM,một bộ vi xử lý có cổng giao tiếp ,dùng cho việc PLC là một thiết bị cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình. Toàn bộ chương trình điều khiển sẽ được lưu vào trong bộ
CẤU TẠO CỦA PLC Mitsubishi
CẤU TẠO CỦA PLC Mitsubishi
+ Khối đầu vào: Phần tiếp nhận các tín hiệu từ bên ngoài vào, đưa về PLC. Các đầu vào được thiết kế đa dạng theo bắt ốc hoặc theo Cable kết nối tùy thuộc vào dòng loại PLC + Khối đầu ra: Phần kết nối với các cơ cấu chấp hành. Các đầu ra có thể là relay, Transistor, Triac +

Khách hàng

35 +
Khóa học đào tạo
25 +
Giảng viên
1689 +
Học viên
15 +
Khách hàng - đối tác

Hình ảnh các khóa học

Thông tin giảng viên