NGƯỜI HỌC CHƯA HIỂU LÀ NGƯỜI DẠY CHƯA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH PHẦN CỦA 1 ROBOT CÔNG NGHIỆP

Một robot công nghiệp thông thường gồm các thành phần sau: Tủ điều khiển, Tay dạy lập trình, Cánh tay robot, Gripper

1. Hệ thống điều khiển: Hay tủ điều khiển, là nơi kết nối đến các cánh tay, tín hiệu bên ngoài, tay dạy để xử lý các tín hiệu đưa về và ra quyết định điều khiển. Trên tủ điều khiển còn tích hợp các cổng truyền thông, đấu nối I/O….

Tùy thuộc vào từng thế hệ và dòng robot mà tủ điều khiển ngày càng gọn nhẹ

                    

           Tủ điều khiển UR3                                                            Chân kết nối bên trong tủ điện

2. Cánh tay robot: Là cơ cấu cơ khí gồm các khâu, khớp. Chúng kết hợp với nhau hình thành cánh tay để tạo ra các chuyển động cơ bản, cổ tay ( Wrist) tạo lên sự khéo léo, linh hoạt và bàn tay (công tác- Griper) trực tiếp thao tác lên đối tượng sản phẩm

                                                              

                                                                                                                                                              Cánh tay robot UR                                                                                

3. Giao diện người-Robot: Thường là tay dạy để dạy điểm cho robot và theo dõi các hoạt động của robot, thực hiện các cài đặt, laappj trình câu lệnh. Đôi khi cũng là phần mềm cài trên máy tính.

                      

                    Tay dạy Robot cộng tác UR                                                             Tay dạy Robot ABB                   

4. Griper: Griper hay tay gắp là phần tiếp xúc trực tiếp với vật/ sản phẩm, Hiện nay Griper có sẵn nhiều lựa chọn cho tùy loại sản phẩm cần thao tác, Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết kế tay gắp riêng bằng khí nén hoặc động cơ

                                         

   Gripper của hãng                                         Gripper thiết kế bằng khí nén                                               Gripper thiết kế bằng điện          

Tin tức mới nhất