NGƯỜI HỌC CHƯA HIỂU LÀ NGƯỜI DẠY CHƯA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Tin tức

CẢM BIẾN ÁP SUẤT LÀ GÌ?
CẢM BIẾN ÁP SUẤT LÀ GÌ?
Cảm biến áp suất là thiết bị điện tử chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện, thường được dùng để đo áp suất hoặc các ứng dụng có liên quan đến áp suất.
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT (DAO CÁCH LY)
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT (DAO CÁCH LY)
Dao cách ly: là một loại khí cụ điện dùng để chế tạo một khoảng hở cách điện được trông thấy giữa bộ phận đang mang dòng điện và bộ phận cắt điện nhằm mục đích đảm bảo an toàn, khiến cho nhân viên sửa chữa thiết bị điện an tâm khi làm việc.
CẢM BIẾN LÀ GÌ?
CẢM BIẾN LÀ GÌ?
Cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái, quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó. Thông tin được xử lý để rút ra tham số định tính hoặc định lượng của môi
KHÍ CỤ ĐIỆN
KHÍ CỤ ĐIỆN
Khí cụ điện: là thiết bị dùng để đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, điều chỉnh các lưới điện, mạch điện, các loại máy điện và các máy trong quá trình sản xuất.

Khách hàng

35 +
Khóa học đào tạo
25 +
Giảng viên
1689 +
Học viên
15 +
Khách hàng - đối tác

Hình ảnh các khóa học

Thông tin giảng viên