NGƯỜI HỌC CHƯA HIỂU LÀ NGƯỜI DẠY CHƯA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Phòng tự động hóa

Trung tâm TPA-EDU có hai phòng tự động hóa  tại hai cơ sở là TPA và Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Diện tích mối phòng là 45 m2, mỗi phòng có thể chứa 20 học viên tham gia học lý thuyết và đào tạo thực hành.

Phòng được trang bị đầy đủ các thiêt bị giảng dạy như máy chiếu, laptop, hệ thống điều hòa, camera anh ninh, bàn ghế học viên giúp người học thoải mái nhất trong quá trình học tập. Phòng dùng dể đào tạo các khóa học về tự động hóa như: PLC, HMI, SCADA, Thủy lực, Khí nén....

Ảnh phòng đào tạo :

 

 

Các khóa học triển khai:

 

1.Khóa học lập trình PLC FX3U cơ bản

2.Khóa học lập trình PLC FX3U nâng cao

3.Khóa học lập trình PLC S7-1200 cơ bản

4.Khóa học lập trình PLC S7-1200 nâng cao

5.Khóa học lập trình PLC S7-1500 cơ bản

6.Khóa học lập trình PLC S7-1500 nâng cao

7.Khóa học khí nén cơ bản

8.Khóa học khí nén nâng cao

9.Khóa học thủy lực cơ bản

10.Khóa học thủy lực nâng cao

11.Khóa học truyền thông ASI/ Modbus

12.Khóa học truyền thông CC link

13.Khóa học truyền thông Profinet/ Profibus

14.Khóa học thiết kế hệ SCADA

Hình ảnh đào tạo:

 

 

Tin tức mới nhất