NGƯỜI HỌC CHƯA HIỂU LÀ NGƯỜI DẠY CHƯA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Phòng đào tạo LEAN

Trung tâm TPA-EDU có trung tâm LEAN FACTORY  tại hai cơ sở SHTP. Diện tích mối phòng là 120 m2, có thể chứa 40 học viên tham gia học lý thuyết và đào tạo thực hành.

Phòng được trang bị đầy đủ các thiêt bị giảng dạy như máy chiếu, laptop, hệ thống điều hòa, camera anh ninh, bàn ghế học viên giúp người học thoải mái nhất trong quá trình học tập. Phòng dùng dể đào tạo các khóa học về quản trị sản xuất , QC, Six Sigma

Ảnh:

 

Các chương trình đào tạo bao gồm:

1. Lean practitioner

2. Lean specialist

3. Lean champion

4. Lean coach

Tin tức mới nhất