Chuyên mục kỹ thuật lập trình robot

TCP trong Robot
TCP trong Robot
TCP (Tool Center Point) trong Robot được định nghĩa là là điểm trung tâm tiếp xúc với vật cần thao tác.TCP là tâm của hệ tọa độ tool được gắn với Robot. TCP là điểm được Robot dùng để di chuyển trong không gian, ví dụ khi muốn Robot di chuyển theo đường thẳng thì các khớp của
Hệ trục tọa độ trong Robot
Hệ trục tọa độ trong Robot
Hệ tọa độ là 1 hệ gồm có 1 điểm làm tâm và xác định các hướng trong hệ tọa độ đó. Để xác định vị trí của 1 điểm trong không gian ta dùng hệ trục tọa độ Descartes O(xyz), Một điểm M bất kì trong không gian được xác định có tọa độ (Xm, Ym, Zm)

Khách hàng

35 +
Khóa học đào tạo
25 +
Giảng viên
1689 +
Học viên
15 +
Khách hàng - đối tác

Hình ảnh các khóa học

Thông tin giảng viên