NGUYỄN HỮU THÀNH

NGUYỄN HỮU THÀNH

Chuyên gia Logistic
  • 89

    khóa học
  • 670

    học viên
  • 15

    Số năm trong nghành

Thầy Nguyễn Hữu Thành là một Chuyên gia trong lĩnh vực Logistic và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành IE. Là một người thầy tâm huyết, những bài giảng của thầy không ngừng được đổi mới hàng ngày để việc giảng dạy ngày càng đạt chất lượng tốt hơn.

NGUYỄN HỮU THÀNH

Giảng viên khác