Ứng dụng của robot

ỨNG DỤNG BÔI KEO
ỨNG DỤNG BÔI KEO
Ứng dụng bôi keo thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp jsanr xuất loa, dán màng loa, dán viền điện thoại,.. Yêu cầu chất lượng keo phải ra đều không thừa thiếu, tuy nhiên nếu sử dụng cong người thì tốc độ di chuyển sẽ không được ổn định dẫn đến thừa keo hoặc thiếu
ỨNG DỤNG PALLETIZING
ỨNG DỤNG PALLETIZING
Sản phẩm sau khi sản xuất cần được đóng gói để xuất hàng, ngày nay việc áp dụng robot vào đóng gói khá phổ biến.
ỨNG DỤNG LẮP RÁP
ỨNG DỤNG LẮP RÁP
Trước kia việc lắp rắp trong các nhà máy thường do các công nhân thao tác thực hiện, tuy nhiên do sự phát triển của robot thì các công việc này cũng dần được thay thế bằng robot.
ỨNG DỤNG PICK & PLACE
ỨNG DỤNG PICK & PLACE
Ứng dụng Pick & Place là ứng dụng gắp đặt sản phẩm từ vị trí cố định hoặc di động sang vị trí khác nhờ robot hoặc cơ cấu chuyền động cơ khí

Khách hàng

35 +
Khóa học đào tạo
25 +
Giảng viên
1689 +
Học viên
15 +
Khách hàng - đối tác

Hình ảnh các khóa học

Thông tin giảng viên