Kiến thức về các thiết bị tự động hóa

KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (RƠLE TRUNG GIAN)
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (RƠLE TRUNG GIAN)
Rơle trung gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, cơ cấu kiểu điện từ. Rơle trung gian đóng vai trò điều khiển trung gian giữ các thiết bị điều khiển (Contactor, Rơle thời gian...). Rơle trung gian gồm: Mạch từ của nam châm điện, hệ thống tiếp điểm
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (RƠLE THỜI GIAN)
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (RƠLE THỜI GIAN)
Rơle thời gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, với vai trò điều khiển trung gian giữa các thiết bị điều khiển theo thời gian định trước.
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (KHỞI ĐỘNG TỪ)
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (KHỞI ĐỘNG TỪ)
Khởi động từ là một loại khí cụ điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng - ngắt, đảo chiều và bảo vệ quá tải (nếu có lắp thểm rơle nhiệt) các động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc.
KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG)
KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ (BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG)
Biến điện áp đo lường dùng để biến đổi điện áp từ trị số lớn xuống trị số thích hợp (100V hay 100/ V) để cung cấp cho các dụng cụ đo lường, rơle và tự động hóa.

Khách hàng

35 +
Khóa học đào tạo
25 +
Giảng viên
1689 +
Học viên
15 +
Khách hàng - đối tác

Hình ảnh các khóa học

Thông tin giảng viên