LEAN MANAGEMENT BASIC

Giá: Liên hệ

THÔNG TIN

✔️Thời gian: 40 h

✔️ Số lượng học viên: 16->20 học viên/lớp

✔️ Nhận chứng nhận TPA & Leonardo sau đào tạo

✔️ Đào tạo tại TPA

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Nhân viên quản lý sản xuất, chất lượng

✔️ Trưởng, phó phòng

✔️ Giám đốc doanh nghiệp

LEAN MANAGEMENT BASIC
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Cơ bản về quản trị tinh gọn
 • Tìm hiểu về IE: Standard time, cycletime, tact time, lead time, phân tích thời gian 
 • 5S trong sản xuất, bố trí nguyên vật liệu sản xuất
 • Quản lý hữu hình
 • Các lãng phí trong sản xuất: Phát hiện và loại bỏ
 • Tiêu chuẩn công việc trong dây truyền sản xuất
 • Thiết kế chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Thực hành tại hiện trường Lean Factory
   
LEAN MANAGEMENT BASIC
LEAN MANAGEMENT BASIC
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Học viên hiểu biết cơ bản về LEAN, các nguyên tắc của LEAN
 • Học viên có kỹ năng đo, phân tích thời gian tiêu chuẩn
 • Nắm bắt và hiểu các công cụ cơ bản trong sản xuất: 5S, visualize 
 • Kỹ năng phát hiện và loại bỏ
 • Kỹ năng xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hóa công việc 
 • Kỹ năng thiết kế chuỗi giá trị và dòng chảy sản phẩm
 • Kỹ năng áp dụng thực tế các công cụ LEAN vào hiện trường sản xuất
   
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Không yêu cầu 
   

Đăng ký khóa học