KHOÁ HỌC VẬN HÀNH ROBOT ABB IRC5

Giá: Liên hệ

THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên sản xuất

✔️ Kỹ sư thiết kế, lập trình

✔️ Giảng viên Cao Đẳng ngành kỹ thuật

KHOÁ HỌC VẬN HÀNH ROBOT ABB IRC5
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Các khái niệm về robot công nghiệp
 • Phân loại, ứng dụng robot công nghiệp
 • Cấu tạo của robot công nghiệp
 • Giới thiệu về hệ thống robot công nghiệp ABB
 • Các hướng dẫn an toàn
 • Vận hành robot với TPU, hiệu chỉnh  vị trí bằng TPU ở chế độ manual
 • Nạp và chạy chương trình trong chế  độ tự động
 • Lưu chương trình hệ thống và backup
 • Hướng dẫn và thực hành Calib robot
   
KHOÁ HỌC VẬN HÀNH ROBOT ABB IRC5
KHOÁ HỌC VẬN HÀNH ROBOT ABB IRC5
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Hiểu về kiến trúc và nguyên lý của  robot công nghiệp 
 • Kỹ năng vận hành an toàn trong sử dụng 
 • Kỹ năng kết nối phần cứng, tín hiệu IO
 • Kỹ năng thao tác về chương trình lưu chương trình và  Backup hệ thống
 • Kỹ năng calib và lấy gốc cho robot
 • Kỹ năng teaching robot 
 • Kỹ năng phát hiện và khắc phục lỗi cơ bản 
   
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Chuyên môn kỹ thuật: Tự động hóa, điều khiển, điện, điện tử…
   

Đăng ký khóa học