KHÓA HỌC LẬP TRÌNH SCADA

Giá: Liên hệ

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH SCADA
THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA hoặc theo yêu cầu.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên sản xuất

✔️ Kỹ sư thiết kế, lập trình

✔️ Giảng viên Cao Đẳng ngành kỹ thuật.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Tổng quan về SCADA, SIMATIC win cc
 • Tạo một dự án SIMATIC Wincc
 • Cấu hình và kết nối thiết bị
 • Cấu trúc của giao diện vận hành
 • Lập giao diện với các đối tượng hiển thị: 
 • Sử dụng User Administratation
 • Làm việc với: Variable logging, trend 
 • Làm việc với Recipes
 • Tạo và hiển thị cảnh báo: Alarm logging
 • Làm việc với tags: Archive Tags + Tag logging + Trend control + Table control
 • Faceplate và Structure tags trong Wincc 
 • Xử lý và xuất báo cáo:Report + Reception
 • Viết Script bằng C/ VB 
 • Thực hành các bài toán ứng dụng
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH SCADA
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Kỹ năng cấu hình và kết nối thiết bị
 • Kỹ năng thiết kế đồ họa, giao diện hiển thị
 • Kỹ năng lập trình quản lý người dùng
 • Kỹ năng thiết lập cảnh  báo
 • Kỹ năng lập trinh Script bằng VB
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng phát hiện và xử lý sự cố
   
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH SCADA
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Chuyên môn kỹ thuật
   

Đăng ký khóa học