KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT CỘNG TÁC UR CƠ BẢN

Giá: Liên hệ

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT CỘNG TÁC UR CƠ BẢN
THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên sản xuất

✔️ Kỹ sư thiết kế, lập trình

✔️ Giảng viên Cao Đẳng ngành kỹ thuật

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Các khái niệm về robot công nghiệp
 • Phân loại, ứng dụng robot công nghiệp
 • Cách setup robot, cài đặt thông số
 • Hướng dẫn đấu nối I/O các lệnh di  chuyển
 • Pick and place và tối ưu hóa chương trình
 • Sử dụng các cấu trúc lệnh và các biến,  chương trình con
 • Xử lý ứng dụng với các lệnh lựa chọn
 • Tập lệnh phản hồi lực: Thread, force  feedback, seek wizard
 • Hướng dẫn tạo và viết Script
 • Thực hành các ứng dụng: Pick and place, xếp chồng..
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT CỘNG TÁC UR CƠ BẢN
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Kỹ năng setup và cài đặt các thông số  của robot
 • Kỹ năng kết nối phần cứng:  Nguồn, I/O signal
 • Kỹ năng lựa chọn robot
 • Kỹ năng sử dụng TCP, thành thạo cáclệnh: loop, Switch/case…
 • Kỹ năng cài đặt an toàn
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các lệnh phản hồi lực
 • Kỹ năng tối ưu hóa chương trình bằng  giảm cycle time
   
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT CỘNG TÁC UR CƠ BẢN
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Chuyên môn kỹ thuật: Tự động hóa, điều khiển, điện, điện tử…

Đăng ký khóa học