KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT ABB IRC5 CƠ BẢN

Giá: Liên hệ

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT ABB IRC5 CƠ BẢN
THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên sản xuất

✔️ Kỹ sư thiết kế, lập trình

✔️ Giảng viên Cao Đẳng ngành kỹ thuật

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Các hướng dẫn an toàn
 • Giới thiệu về robot công nghiệp ABB
 • Vận hành robot trong chế độ manual
 • Hệ tọa độ robot
 • Kiến thức cơ bản về RAPID
 • Viết chương trình với các lệnh cơ bản
 • Cấu hình các tín hiệu I/O
 • Giới thiệu về chế độ restart
 • Backup và restore hệ thống
 • Hiệu chỉnh và cài đặt robot
 • Calib robot
 • Thực hiện các bài thực hành: Pick and place, xếp chồng, viết chữ
   
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT ABB IRC5 CƠ BẢN
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Kỹ năng sử dụng an toàn thiết bị
 • Kỹ năng lập trình với các lệnh cơ bản
 • Kỹ năng thao tác với chương trình: nạp, Backup và Restore hệ thống
 • Kỹ năng lập trình ứng dụng Pick & Place
 • Kỹ năng phát hiện và sửa lỗi phần cứng
 • Kỹ năng debug và sửa lỗi chương trình đơn giản
 • Kỹ năng chọn lựa robot
   
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ROBOT ABB IRC5 CƠ BẢN
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Hoàn thành khóa học vận hành robot ABB
   

Đăng ký khóa học