KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PLC S7-1200 BASIC

Giá: Liên hệ

THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PLC S7-1200 BASIC
NỘI DUNG
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Đào tạo tại TPA theo yêu cầu
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Đào tạo tại TPA theo yêu cầu
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PLC S7-1200 BASIC
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH PLC S7-1200 BASIC
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC,YÊU CẦU KHÁC
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Đào tạo tại TPA theo yêu cầu
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Thời gian: 24h
 • Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp
 • Nhân chứng chỉ TPA
 • Đào tạo tại TPA theo yêu cầu
 • Thời gian: 24h

Đăng ký khóa học