LẬP TRÌNH NÂNG CAO ROBOT ABB IRC5

Giá: Liên hệ

THÔNG TIN

✔️ Thời gian: 24h

✔️ Số lượng học viên: 8 -> 12 học viên/lớp

✔️ Nhân chứng chỉ TPA

✔️ Đào tạo tại TPA theo yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên bảo trì, bảo dưỡng

✔️ Kỹ sư/ kỹ thuật viên sản xuất

✔️ Kỹ sư thiết kế, lập trình

✔️ Giảng viên Cao Đẳng ngành kỹ thuật

LẬP TRÌNH NÂNG CAO ROBOT ABB IRC5
LẬP TRÌNH NÂNG CAO ROBOT ABB IRC5
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Cấu trúc của chương trình RAPID

 • Các loại dữ liệu
 • Các loại chương trình: Hàm, thủ tục, bẫy
 • Giới thiệu về đa nhiệm
 • Xử lý ngắt
 • Xử lý lỗi chương trình
 • Làm việc với WorldZone
 • Cách phát hiện lỗi dựa vào mã lỗi và trạng thái LED
 • Thực hiện ứng dụng lắp ráp linh kiện
 • Thực hiện ứng dụng kiểm tra chất lượng
   
LẬP TRÌNH NÂNG CAO ROBOT ABB IRC5
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
 • Kỹ năng lập trình sử dụng các hàm chương trình con
 • Kỹ năng chuẩn đoán và sửa lỗi phần cứng 
 • Kỹ năng phân tích các chương trình phức tạp
 • Kỹ năng lập trình phức tạp bằng xử lý đa nhiệm
 • Kỹ năng tối ưu hóa chương trình
 • Kỹ năng debug và sửa lỗi chương trình
   
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
 • Hoàn thành khóa học lập trình robot ABB cơ bản
   

Đăng ký khóa học